STUDIO

– et rom for skulpturell eksperimentering, på Norsk Billedhoggerforeningens visningssted 

Prosjektrom Carl Berner ( T-banestasjonen )

 

aiPotu tar i mot bestillinger på ditt skulpturelle behov!

Sliter du med angst, depresjon eller generell uro? STUDIO dekker dine kroppslige skulpturelle behov. I STUDIO eksternaliserer vi de indre kreftene i psyken. STUDIO lager abstrakte følelsesmessige konkrete skulpturer basert på gjenbrukte materialer. I møte med en STUDIO-skulptur kan det indre tomrommet og smerten i kroppen få en forløsende form. For eksempel hvis man har vondt i tannen, lager vi en tannverk-skulptur. Noen med hodepine har kanskje behov for noe hardt å slå hodet mot. STUDIO produserer skulpturer i et bredt spekter av materialer fortløpende på bestilling. Vi forbeholder oss retten til å velge blant de innsendte forespørslene. STUDIO gjør oppmerksom på at våre skulpturer ikke har vært vitenskapelig testet for dokumentert helsemessig effekt. Skulpturene vil bli vist på Prosjektrom Carl Berner fortløpende i perioden 1.– 15. juni. Hver henvendelse blir behandlet konfidensielt. Skulpturene forblir i aiPotu sitt eie etter utstillingsperioden. De vil bli dokumentert på vår hjemmeside www.aipotu.org og kan sees fysisk i prosjektrommet under utstillingsperioden. Hver skulptur har unike titler som vil bli formidlet til oppdragsgiver slik at de kan oppleve sin skulptur. Tjenesten er gratis og åpen for alle.

 

Send ditt skulpturelle behov til aipotu8@gmail.com

 

aiPotu er billedkunstnerne Anders Kjellesvik og Andreas Siqueland. Samarbeidet begynte i 2004 med kjøp av en veteran husbil. Et åttetall tegnet på europakartet ble vår første reiserute. Siden den gang har aiPotu laget en rekke sted- og situasjonsbestemte arbeider i det offentlige rom, gallerier og institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. Se flere arbeider på www.aipotu.org

 

PROSJEKTROM CARL BERNER
Norsk Billedhoggerforening

For ytterligere informasjon ta kontakt med daglig leder Erik Steen 

erik.steen@skulptur.no

+47 918 86 181 / +47 22 37 77 80

STUDIO

- a space for sculptural experimentation

 

Do you struggle with anxiety, depression or general unease? STUDIO may be the solution for your bodily ailments. In STUDIO we use recycled materials to create abstract, emotional and concrete sculptures to help externalize your bodily or psychic issues. For example, if you have a toothache, we can make a toothache sculpture. Someone with a headache might need something hard to bang their head on. If you are feeling low, we make something high. STUDIO manufactures sculptures in a wide range of materials on demand. Let aiPotu satisfy your sculptural needs! 

 

Each request will be treated confidentially. The sculptures will receive unique titles which will be communicated to the person making the request. The service is free and open to all. The sculptures will be documented and shown on our website www.aipotu.org. aiPotu retains ownership of the sculptures. We reserve the right to choose from the submitted requests. 

 

DISCLAIMER: STUDIO sculptures have not been scientifically tested for documented health effects. No cure guaranteed.

 

STUDIO is currently located at the project space of the Norwegian Sculptors Society at the Carl Berner metro station. The sculptures will be made on demand during the month of May and put on display here continuously during the month of May and the two first weeks of June. Please send your sculptural need to aipotu8@gmail.com

 
ABOUT aiPotu

The visual artists Anders Kjellesvik and Andreas Siqueland make up the duo aiPotu. The collaboration began in 2004 with the purchase of a veteran camper van. A figure eight drawn on the European map became our first itinerary. Since then, aiPotu has done a number of site and situational specific works in the public space, galleries and institutions, nationally and internationally. See more of our practice at  www.aipotu.org

 

ABOUT PROJECT SPACE CARL BERNER
Norwegian Sculptors Society

For further information contact the CEO Erik Steen 

erik.steen@skulptur.no

+47 918 86 181 / +47 22 37 77 80

aiPotu © 2020