Flight 2645
WunderbaumWanderlustWunderkammer, Harpefoss Hotell, Norway. July 1 - 2, 2011

Det er ei sund og naturlig utvikling dette, at landsbygda tar ledelsen sjøl, også når det gjelder ei så livsviktig sak som pressa. Dette var ikke mulig i gamle dager, da både trykkeri og redaksjonskontor måtte ligge i byen, hvor alt som hette aviser kom ut. Men alle veiger fører ikke lenger til Rom.

Eiliv Bakkes åpningstale til den nye avisen Demokatenes Blad i 1939
We arrived in Harpefoss in two separate micro planes carrying a keg of home brewed beer, a type writer, linoleum print equipment, paper and writing tools. A news center was set up in the outdoor pavillon in the garden next to the waterfall. We worked day and night collecting stories from the people at the festival.  The result was the newspaper NuDa a homage to the wandering journalist Anders Mehlum (1848 - 1942).